Бизнес Модел

При работата ни по широка гама от проекти в областите на сливания и придобивания, корпоративно преструктуриране, оценки и управленски консултации, клиентите ни установяват, че в основата на растежа им е изграждането на ясен бизнес модел. ММС успешно подпомага процеса на развитие и преструктуриране на бизнес модела на клиентите ни, с цел бързо и устойчиво развитие.

Благодарение на широкото ни познание и експертен опит сред множество индустрии и държави, ММС консултира висшето ръководство и собствениците на компании във връзка с точното идентифициране на пазарни възможности и изграждане на бизнес модел за дългосрочното развитие на фирмата.

Ние следваме интегриран процес и методология за бизнес моделиране, които включват:

 • Оценка на текущото състояние на компанията
 • Подпомагане на изграждането на стратегии спрямо идентифицирани рискове
 • Консултации по идентифициране на пазарни възможности и стратегически цели и приоритети
 • Дефиниране на бизнес модел и развитието му
 • Консултации по управление на промяната и подобрение на бизнес процесите
 • Консултации за възможни оптимизации и изграждане на партньорства
 • Консултации за намаляване на разходите и увеличаване на приходите
 • Измерване и анализ на бизнес и финансовите резултати

Казуси, включващи разработване на Бизнес Модел: ЦБА Асет Мениджмънт, Пикадили, Carlsberg

 • Консултант по продажбата на контролиращ миноритарен дял във водещ български софтуерен интегратор
 • Консултант по бизнес модела на водеща небанкова финансова институция
 • Набиране на финансиране с дългов и дялов капитал
 • Оценка на дружеството
 • Консултант по придобиване
 • € 2 млн
  Капиталово преструктуриране, оценка при листване
 • Консултант по продажба на дружеството
 • € 2 млн
  Мандат по набиране на финансиране с дълг за BBG & Co.
 • € 14,5 млн
  Набиране на финансиране с дългов и дялов капитал
 • Консултант по придобиване на Шуменско и Пиринско пиво
 • € 25 млн
  Консултант по набиране на финансиране за придобиване
design by: ilyan.com