Институционално развитие

Ние имаме опит с международни финансови институции и правителствени звена и организации в сферата на изграждането на тяхната институционална политика и процедури. Наши клиенти в тази област са международни агенции, местна власт, агенции за развитие, публично-частни партньорства.

Екипът на ММС има дълъг опит в успешното прилагане на техническа помощ, познание и обучения, провеждани в България и чужбина. Целта на провежданите от нас обучения е да ускори развитието и растежа на частни предприятия и публични власти в един динамичен и конкурентен свят. Ние сме лектори в областта на финансовия анализ и капиталовите пазари, бизнес планиране и оценка, фирмено разузнаване. Ние активно сме допринасяли за изготвянето на университетски учебни програми, специализирани курсове и лекции в областта на финансите и фирменото разузнаване.

Основните услуги в областта на институционалното развитие са:

  • Независимо проучване на корпоративните политики и публични въпроси
  • Анализ на регулаторни политики, програми и проекти
  • Консултиране по изграждане на политики и институции
  • Техническо подпомагане и обучение в областите на корпоративните финанси, корпоративното управление и фирменото разузнаване
  • Консултант по бизнес модела на водеща небанкова финансова институция
  • Секторени анализи и институционални консултации
  • Институционални консултации
  • € 4 млн
    Консултант по придобиване на публично дружество
design by: ilyan.com