Стратегия

Ние подпомагаме мениджмънта и собствениците в изграждането на корпоративни стратегии на база на ключовите фактори, с приоритет постигане на управленски цели, използвайки потенциала за растеж на компанията. Нашата репутация, комбинирана с екипа ни от секторни експерти, бързо бива капитализирана в процеса на стартиране на работа и преценка по всяко едно задание. ММС подпомага фирмите при взимане на ключови управленски решения, прилагайки холистичен подход за развитие и компетентност.

ММС развива подходящата организационна структура за клиентите си, подпомагайки устойчив растеж, чрез фокусиране върху пазарни възможности и управление на познанието, в съчетание с оптимизиране на разходите, увеличаване на продажбите и подобряване качеството. Съвместно с клиентите си, се фокусираме върху прилагането на единна система за измерване на бизнес резултатите, на добавената стойност към собствениците, анализ на стратегическите алтернативи, капиталовата структура и изграждане на бизнес план.

Ние предлагаме стратегически консултантски услуги за:

 • Цялостни финансови консултации за подобряване на финансовото състояние
 • Изграждане на корпоративна стратегия и визия за развитие
 • Пазарна стратегия и идентифициране на пазарни възможности
 • Разработване на Бизнес План
 • Предварителна корпоративна оценка и оперативна проверка на обстоятелствата (дю дилиджънс)
 • Разработване на Информационен Меморандум
 • Подпомагане изграждането на стратегически партньорства и съюзи

Казуси, включващи разработване на Стратегия: ЦБА Асет Мениджмънт, Типо Принт, Пикадили, Carlsberg

 • Консултант по продажбата на контролиращ миноритарен дял във водещ български софтуерен интегратор
 • Консултант по бизнес модела на водеща небанкова финансова институция
 • € 1.5 млн
  Консултант по финансиране на стратегия за растеж
 • Консултант по международна експанзия
 • Набиране на финансиране с дългов и дялов капитал
 • Секторен анализ
 • Оценка на дружеството
 • € 80 млн
  Консулантски услуги за европейски фонд за рисков капитал
 • Консултант по придобиване
 • € 150 млн
  Набиране на финансиране с дългов и дялов капитал
 • € 2 млн
  Капиталово преструктуриране, оценка при листване
 • Консултант по продажба на дружеството
 • Оценка на дружеството
 • Оценка на Топлофикация Пловдив ООД
 • € 2 млн
  Мандат по набиране на финансиране с дълг за BBG & Co.
 • € 14,5 млн
  Набиране на финансиране с дългов и дялов капитал
 • € 0,7 млн
  Капиталово преструктуриране на Don & Co
 • Консултант по придобиване на Шуменско и Пиринско пиво
 • Консултант по Закона за чуждите корупционни практики
 • Секторени анализи и институционални консултации
 • Институционални консултации
 • € 25 млн
  Консултант по набиране на финансиране за придобиване
design by: ilyan.com