Консултации по сделки

Ние подпомагаме и/или представляваме страни по сделки за сливания и придобивания в цялостния процес: от идентифицирането на възможности до финалното приключване на сделката. Екипът ни предоставя цялостни услуги в областта на инвестиционното банкиране, включително селектиране на целите, изготвяне на оценка, стратегическо консултиране по придобиване, структуриране на сделка, преговори, идентифициране на стратегически/финансов инвеститор, комуникация и преговори, приключване и реализиране на транзакцията. Нашите експерти работят тясно с всеки един клиент, за да идентифицират и оценят икономически възможности за растеж, рискове, източници на финансиране, операциите на дружеството и съответните правни и регулаторни аспекти.

Ние подпомагаме клиентите си при постигането на стратегическите си цели чрез придобивания и/или продажба на бизнес.  Услугите ни в сферата на консултации по осъществяването на транзакции включват:

 • Идентифициране на инвеститор и оценката на възможностите
 • Активни преговори и консултации по цялостния процес на сделката
 • Проверка на обстоятелствата (дю дилиджънс)
 • Стратегии за изход от инвестиция
 • Консултации по етапа след приключване на сделката

Казуси, включващи Консултации по сделки: ЦБА Асет Мениджмънт, Типо Принт, Пикадили, Carlsberg

 

 • Консултант по продажбата на контролиращ миноритарен дял във водещ български софтуерен интегратор
 • Набиране на финансиране с дългов и дялов капитал
 • Капиталово преструктуриране
 • € 80 млн
  Консулантски услуги за европейски фонд за рисков капитал
 • Консултант по придобиване
 • € 2 млн
  Капиталово преструктуриране, оценка при листване
 • Консултант по продажба на дружеството
 • Оценка на дружеството
 • € 2 млн
  Мандат по набиране на финансиране с дълг за BBG & Co.
 • € 14,5 млн
  Набиране на финансиране с дългов и дялов капитал
 • € 0,7 млн
  Капиталово преструктуриране на Don & Co
 • Консултант по придобиване на Шуменско и Пиринско пиво
 • € 4 млн
  Консултант по придобиване на публично дружество
design by: ilyan.com