Капиталовa структура и финансиране

ММС прилага съвременни аналитични инструменти, които подпомагат мениджъри и собственици на компании в успешното планиране, привличане и управление на финансовите средства. Те могат да бъдат необходими както за оптимизиране на текущите операции, така и за реализацията на инвестиционни проекти за развитие и стратегическо преструктуриране на бизнеса. Нашето познание и дългогодишен опит в широк кръг от индустрии и компании се натрупва през времето и ни помага да идентифицираме възможности за инвестиции и растеж и да предоставим ефективни решения за клиенти и партньори.

MMC предоставя професионални финансови консултации през целия процес на стратегическо планиране, вземане на решения, реализиране на проекти и последващ контрол. Ние оценяваме краткосрочните и дългосрочните капиталови нужди на клиента. Подпомагаме прилагането на оптимална капиталова структура за подобряване на конкурентните предимства и финансовите резултати на компанията. Предоставяме достъп до финансовите пазари и насочваме клиентите ни през спецификите на преговорите с потенциални инвеститори и кредитори. Участваме във всички аспекти на финансирането с дялов капитал в непублични компании.

Нашата експертиза в капиталовото структуриране и финансиране обхваща следните области:

 • Анализ и оптимизация на капиталовата структурира
 • Привличане и оценка на потенциални инвеститори и кредитори
 • Управление на процеса на привличане на дялов капитал
 • Консултиране и подготовка за първично публично предлагане (IPO)
 • Финансово преструктуриране
 • Оптимизиране на операциите чрез обособяване и продажба на отделни дейности или структури

Казуси, включващи консултиране по капиталова структура и финансиране: Мандат за продажба, ЦБА Асет Мениджмънт, Типо Принт, ПикадилиBBG & Co

 • € 1.5 млн
  Консултант по финансиране на стратегия за растеж
 • Набиране на финансиране с дългов и дялов капитал
 • Капиталово преструктуриране
 • Оценка на дружеството
 • € 80 млн
  Консулантски услуги за европейски фонд за рисков капитал
 • € 2 млн
  Капиталово преструктуриране, оценка при листване
 • Консултант по продажба на дружеството
 • € 2 млн
  Мандат по набиране на финансиране с дълг за BBG & Co.
 • € 14,5 млн
  Набиране на финансиране с дългов и дялов капитал
 • € 0,7 млн
  Капиталово преструктуриране на Don & Co
 • € 25 млн
  Консултант по набиране на финансиране за придобиване
design by: ilyan.com