Финансови анализи, прогнози и оценки

Способността за ефективно планиране, оценка и контрол на текущите дейности и инвестициите в развитие на бизнеса е от решаващо значение за всяка индустрия в съвременната динамично променяща се бизнес среда. За тази цел предлагаме на мениджмънта на компаниите услуги за финансов анализ, прогнозиране и оценка на бизнеса. Нашата експертиза включва задълбочен анализ на финансовите отчети и показатели на дружествата и изготвянето на препоръки за повишаване на тяхната ефективност. В тясно сътрудничество с нашето аналитично направление, ММС Анализи, съдействаме за предприемането на нови инициативи. Извършваме анализ на основните допускания, дефинираме ключовите фактори за растеж и характеристиките на бизнес модела и изграждаме хипотези. Резултатите от този процес са основни инструменти в предпроектните проучвания и предоставят солидна база за успешната реализация и последващо наблюдение и контрол на дейностите по съответния проект.

Експертизата ни често служи за нуждите на различни заинтересовани страни, включително потенциални инвеститори и кредитори, партньори, клиенти, обществото. Сделки като сливания и придобивания, инвестиции на зелено и продажбата на предприятия са неизбежно придружени от задълбочен финансов анализ, прогнозиране и оценка.

Услугите, които предлагаме в сферата на финансовото моделиране и анализ обхващат следните области:

 • Анализ на финансови отчети
 • Измерване на резултатите от дейността
 • Финансово планиране и прогнозиране
 • Капиталово бюджетиране
 • Предпроектни проучвания
 • Оценка на финансови инструменти, проекти и компании
 • Предоставяне на независимо второ мнение

Казуси, включващи Финансови анализи, прогнози и оценки: Мандат за продажба, ЦБА Асет Мениджмънт, Типо Принт, Пикадили, BBG & Co

 • € 1.5 млн
  Консултант по финансиране на стратегия за растеж
 • Набиране на финансиране с дългов и дялов капитал
 • € 2 млн
  Консултация по продажба на лидер в съхранението на стволови клетки в България
 • Капиталово преструктуриране
 • Оценка на дружеството
 • Консултант по придобиване
 • € 150 млн
  Набиране на финансиране с дългов и дялов капитал
 • € 2 млн
  Капиталово преструктуриране, оценка при листване
 • Консултант по продажба на дружеството
 • Оценка на дружеството
 • Оценка на Топлофикация Пловдив ООД
 • € 2 млн
  Мандат по набиране на финансиране с дълг за BBG & Co.
 • € 14,5 млн
  Набиране на финансиране с дългов и дялов капитал
 • € 0,7 млн
  Капиталово преструктуриране на Don & Co
 • € 25 млн
  Консултант по набиране на финансиране за придобиване
 • € 4 млн
  Консултант по придобиване на публично дружество
design by: ilyan.com