Транзакции

ММС има опит в оценката на потенциални възможности за инвестиции и растеж, обекти и партньори по сливания и придобивания,  както и в създаването на съвместни предприятия или стратегически съюзи. Оказваме съдействие в идентифицирането на активи и парични потоци, които са привлекателни за инвеститорите и/или кредиторите. Подпомагаме дейностите по финансово планиране и определянето на подходящи източници на финансиране.

Предлагаме набор от услуги в областта на инвестиционното банкиране свързани със структурирането на сделките. Екипът ни работи в тясно сътрудничество с кредитни институции, управители на фондове и международни финансиращи институции. Специалистите ни са готови да поемат управлението на всеки един етап от сключването на сделката – от подготовката на подходящо представяне на проекта и компанията до финализирането на транзакцията. Някои от важните етапи, които управляваме, включват извършването на оценка на бизнеса и проекта, предварителен детайлен скрийнинг и проверка на обстоятелствата (due diligence) с цел минимизиране на рисковете, както и договарянето на конкретните условия по сделката.

Услугите ни в областта на структурирането на сделки включват:

 • Идентифициране и оценка на потенциални компании и активи за придобиване
 • Стратегически консултации и комуникация
 • Оценка на бизнеса и предоставяне на второ мнение
 • Структуриране на сделката
 • Оперативно обслужване
 • Подкрепа по финализиране на сделката
 • Консултации в етапа след финализиране на сделката

Казуси, включващи транзакции: Мандат за продажба, ЦБА Асет Мениджмънт, Типо Принт, Пикадили, BBG & Co

 • Консултант по продажбата на контролиращ миноритарен дял във водещ български софтуерен интегратор
 • € 1.5 млн
  Консултант по финансиране на стратегия за растеж
 • Набиране на финансиране с дългов и дялов капитал
 • € 2 млн
  Капиталово преструктуриране, оценка при листване
 • Консултант по продажба на дружеството
 • € 14,5 млн
  Набиране на финансиране с дългов и дялов капитал
 • € 4 млн
  Консултант по придобиване на публично дружество
design by: ilyan.com