Проверка на миналото

Ние сме предпочитан доставчик от международни компании и суверенни фондове за анализи по проверка на миналото на компании и индивиди, в които се инвестира. Нашата работа в тази насока подпомага инвеститорите при дефиниране на рисковете от миналото и при преценка на инвестиционни решения. Опитът ни в тази област е допринесъл за осъществяването на знакови сделки на няколко континента.

Екипът на MMC Анализи е специализиран в:

  • Проверки на минала дейност на индивиди
  • Проверки на минала дейност на фирми
  • Независим преглед и оценка на финансови и търговски данни

 

  • € 150 млн
    Набиране на финансиране с дългов и дялов капитал
  • Секторени анализи и институционални консултации
design by: ilyan.com