Фирмено разузнаване

Нашето звено за разузнаване на конкуренцията подпомага клиентите ни да анализират несистематизирана пазарна информация.

Ние поставяме нашите клиенти сред най-информираните относно възможностите на пазара за растеж и развитие на нови продукти и услуги, както и за заплахи при взимането на управленски решения. Ние изясняваме картината за сравнимите позиции в даден сектор, като предоставяме актуална информация за текущи и потенциални бизнес партньори, конкуренти и пазара като цяло.

Практическият ни опит в областта на фирменото разузнаване покрива следните основни сфери:

 • Фирмени доклади и мониторинг
 • Анализ и прогнози за фирмени, пазарни и секторни тенденции
 • Определяне на финансовата позиция спрямо конкуренцията

Казуси, свързани с проучване и фирмано разузнаване: EUROMAP, Carlsberg

 • € 150 млн
  Набиране на финансиране с дългов и дялов капитал
 • Консултант по придобиване на Шуменско и Пиринско пиво
 • Секторени анализи и институционални консултации
 • € 4 млн
  Консултант по придобиване на публично дружество
design by: ilyan.com