За нас

От 1998 до момента, ММС (с юридическо име „ММ Консулт” ЕООД) предлага услуги в сферите на консултиране, корпоративни финанси, анализ, както и развиване на възможности за инвестиции на териториите на САЩ, Северна Америка, Европа и Азия.

ММС предоставя консултиране в сферата на корпоративните финанси, с екип от специалисти в разработване на стратегии за растеж, които помагат на клиентите да увеличават стойността на инвестициите си. ММС работи с множество хедж фондове за инвестиране в частен капитал, както и със стратегически инвеститори, в анализа и разузнаването на бизнес средата, с цел реализиране на важни инвестиционни проекти. ММС подпомага клиентите при структуриране на сделките за навлизане на нови пазари, както и в разширяването на различни пазари и увеличаване на капацитети. Екипът на ММС съчетава експертиза за пазари, индустрии и корпоративни финанси, което им дава управленско консултантско познание и опит на световно ниво.

Стратегиите и препоръките на ММС са построили и разраснали бизнеса на техните клиенти.

2009: ММС е награден с втора награда за най-добър практически анализ и доклад по време на Международна Конференция за управленско консултиране MCD във Виена.

2003: ММС обособява ново бизнес направление – Competitive intelligence.

2002: MMC стана член на Българската международна бизнес асоциация (BIBA), по настоящем Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ).

ММС става член на BAMCO (Българската асоциация на управленските консултантски организации).

Създава се първият Консултативен съвет на ММС.

1999: Г-н Валентин Димитров и г-н Александър Паздерски полагат основите на отдел „Анализи и проучвания“, обособил се по-късно като MMC Research.

1997: ММС е основана от г-н Виктор Манев и г-н Светлин Михнев.

 

design by: ilyan.com